Atribut PKK & Mars PKK

LAMBANG TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Lambang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah lambang sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam  Negeri  Nomor 48 Tahun 1983.
1. BENTUK

Akolade melingkar segilima memiliki arti Pancasila sebagai asas Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Bentuk ini terdiri dari gambar-gambar:

 • Bintang 
 • 17 butir kapas, 8 simpul pengikat dan 45 butir padi
 • Akolade melingkar
 • Rangkaian  mata  rantai
 • Lingkaran putih dengan tulisan Pemberdayaan dan Kesejahteraan  Keluarga  berwarna  Hitam.
 • 10 buanh ujung tombak yang tersusun merupakan bunga.


2. WARNA  

Warna lambang terdiri dari:

 • Warna dasar lambang adalah biru benhur
 • Warna kuning yang dimaksud adalah warna kuning emas untuk:

      Gambar Bintang, Gambar Padi, Gambar Rantai, Gambar  Kelopak Bunga Kapas, Gambar Tangkai Padi dan Tangkai Kapas, Gambar Akolade segi lima.

                       Catatan: Khusus yang dicetak diatas logam warna kuning kunyit dan akolade segi lima warna dasar logam.
 • Warna putih yang dimaksud adalah

         - Putih perak untuk: Gambar 10 ujung tombak dalam lingkaran paling dalam, Gambar Akolade melingkar, Gambar bunga Kapas, Delapan simpul pengikat tangkai padi dan kapas.

         - Warna Putih kapas untukLingkaran sebagai dasar tulisan Pemberdayaan dan  Kesejahteraan Keluarga, Bunga kapas khusus yang dicetak pada logam.


3. ARTI

Warna:

 • Biru melambangkan suasana damai, aman, tenteram dan sejahtera,
 • Putih melambangkan kesucian dan ketulusan untuk suatu tujuan dan itikad,
 • Kuning melambangkan keagungan cita - cita,
 • Hitam melambangkan kekekalan/keabadian.


Komponen:

 • Segi lima, melambangkan Pancasila sebagai dasar/asas   Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga,
 • Bintang melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa,
 • 17 butir kapas, 8 buah simpul pengikat, 45 butir padi melambangkan kemerdekaan RI dan kemakmuran,
 • Akolade melingkar, melambangkan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan   pelaksanaan segala kegiatan dan prakarsa serta swadaya    gotong royong masyarakat dalam segala aspek    kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,
 • Rangkaian mata rantai, melambangkan masyarakat yang terdiri dari keluarga-keluarga sebagai unit terkecil yang merupakan sasaran Gerakan Pemberdayaan  dan  Kesejahteraan  Keluarga,
 • Lingkaran putih, melambangkan pembinaan  kesejahteraan keluarga dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan,
 • 10 buah ujung tombak yang tersusun merupakan bunga, melambangkan gerakan masyarakat dalam pembangunan dengan melaksanakan 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sasarannya keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.


Arti Keseluruhan :

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang merupakan gerakan nasional untuk pembangunan keluarga, berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melakukan kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan untuk menghimpun, menggerakan, dan membina masyarakat dengan melaksanakan 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dengan sasaran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera yang selalu hidup dalam suasana damai, aman, tertib, tenteram, makmur, dan sejahtera dalam ikatan Negara Kesatuan Republik  Indonesia.


Mars PKK

CIPTAAN : SUMANTO

Marilah hai semua rakyat Indonesia
Membangun segra
Membangun keluarga yang sejahtera
Dengan PKK
Hayatilah dan amalkan Pancasila
Untuk Negara
Hidup gotong royong, Makmur pangan dan sandang
Rumah sehat Sentosa

Tata laksana di dalam rumah tangga
Rapih dan Indah
Didiklah putera berpribadi bangsa
Trampil dan sehat
Kembangkan koperasi
Jagalah lingkungan dan sekitarnya
Aman dan Bahagia keluarga berencana
Hidup jaya PKK